PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản dự thảo

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quyết định Quy định lập và quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc UBND huyện, thành phố
Đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
Đề nghị góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương
Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, TT&DL, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng VH&TT thuộc UBND huyện, thành phố
Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đề nghị góp ý về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh
12345678910...