PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp bàn về các nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi sốTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự Hội thảo quy hoạch và phát triển đô thị của Ban Kinh tế TWTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Làm việc với Ban QLDA ĐTXD tỉnhBan QLDA ĐTXD tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự Hội thảo (trực tuyến) kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật BảnSở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba BểTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)