PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các PCT 08:00Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Kiểm tra hiện trường Cao tốc kết nối với thành phố, Dự án AFD và Họp Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư tại Hội trường tỉnhHiện trường và tại Hội trường tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến Người cao tuổiHội trường tỉnh
PCT Nông Quang Nhất14:00Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mớiSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)