PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình10:30Dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ QHUVBCH Đảng bộ tỉnh tại trường Chính trị tỉnhTrường chính trị tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Nghe phương án sửa chữa trụ sở HĐND – UBND tỉnh tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh
Chủ tịch và PCT Phạm Duy Hưng14:00Hội nghị tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2024Hội trường tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Hội ý kịch bản tăng trưởng và rà soát nhu cầu đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp tại Hội trường tỉnhHội trường tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng15:00Dự tổng kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn lần thứ X năm 2024 tại Hội trường tầng 1, Sở Giáo dục và Đào tạoHội trường tầng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo
PCT Nông Quang Nhất14:00Kiểm tra công tác chăm sóc cây trồng tại huyện Ngân SơnHuyện Ngân Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)