PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp giao ban về công tác chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06 tháng 3/2024 tại phòng họp số 2, HT tầng 3, Tỉnh ủyphòng họp số 2, HT tầng 3, Tỉnh ủy
PCT Nông Quang Nhất08:008h: (dự kiến) họp xem xét một số nội dung công tácHội trường tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)