PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Tìm hiểu mô hình sản xuất trồng trọt và phát triển dược liệuTỉnh Kon Tum
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự tổng kết khối thi đua Cụm thi đua KTTỉnh Bắc Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Kiểm tra tuyến BK hồ Ba Bể Huyện Ba Bể
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Lễ hội Hoa BanTỉnh Điện Biên

(Lịch thay đổi được tô đỏ)