PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 23 từ 29/05/2023 đến 04/06/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp bàn công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thảo “Nhà thơ Nông Quốc Chấn với quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong những năm qua”Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Duyệt nội dung chương trình Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tỉnh Bắc KạnTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)