PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 24 từ 06/06/2022 đến 12/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng10:00Nghe Sở TTTT và các đơn vị báo cáo về thông tin, số liệu phục vụ việc đánh giá xếp hạng chuyển đổi sốTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch, các PCT14:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên09:00Nghe báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường xung quanh hồ Ba BểTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Làm việc với Kiểm toán chuyên ngànhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)