PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày 21/3/1967
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10 Huyện Chợ Mới
Bà Hoàng Thu Trang
Sinh ngày 25/4/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4 Huyện Bạch Thông
Ông Đồng Văn Lưu
Sinh ngày: 01/7/1973
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
      Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3 Huyện Bạch Thông
Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14 Huyện Pác Nặm
Ông Trịnh Tiến Dũng
Sinh ngày: 25/12/1972
Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6 Thành phố Bắc Kạn

Ông Lường Đức Thắng
Sinh ngày 25/3/1976
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, 
 Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12 huyện Na Rì

Ông Hoàng Văn Vĩnh
Sinh ngày 15/01/1977
 Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12 huyện Na Rì