PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Đây là cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng
và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh minh họa)

Cuốn sách đã  ra mắt ngày 2/2/2023 vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 623 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206 có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Nội dung phần thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh PCTNTC là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, “không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”; đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai (từ trang 207 đến trang 522) có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba (từ trang 523 đến trang 619) có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư; khẳng định “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Nội dung Cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh PCTNTC. Do vậy, nội dung Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện ở những điểm nổi bật:

(1) Góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác PCTNTC, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đấu tranh PCTNTC.

(2) Truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

(3) Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn cho thời gian tới.

(4) Sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu trong nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với TNTC của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(5) Sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là nhân tố quan trọng quyết định để PCTNTC trở thành “phong trào, xu thể không thể đảo ngược”.

Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng “không nghỉ, không ngừng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh PCTNTC ở nước ta./.

Hương Dịu (tổng hợp)