PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 06/03/2023 đến 12/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Họp Thường trực Tỉnh ủy mở rộngTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên00:00Kiểm tra thực tế hiện trường về tình hình, tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT229Bạch Thông

(Lịch thay đổi được tô đỏ)